ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης.

Γενικότερα τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον οδηγό πλοήγησής του στο διαδίκτυο (web browser) όσον αφορά τα cookies και την αποδοχή τους. Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies. Εάν επιλέξετε να μην επιτρέψετε την αυτόματη χρήση cookies υπάρχει το ενδεχόμενο να μη δύνασθε να έχετε πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες του SPELTA.GR καθώς και των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Προσοχή: Η πολιτική μας για τα cookies μεταρρυθμίζεται προκειμένου να είναι συμβατή τόσο με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ** Βλέπετε παρακάτω -όσο και τον Κανονισμό ePrivacy (δεν έχει ακόμα εκδοθεί).

Cookies που χρησιμοποιούμε

Όνομα Πηγή Τι κάνει / Χρησιμότητα
Session cookie SPELTA.GR Αποθηκεύεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες μετά τη σύνδεσή τους, ενώ διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης
Persistent login cookie SPELTA.GR Αποθηκεύεται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες που ενεργοποίησαν την επιλογή “Να παραμείνω συνδεδεμένος” κατά τη σύνδεσή τους. Το συγκεκριμένο cookie διαγράφεται μόνο εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αποσυνδεθεί από την ιστοσελίδα (επιλογή “Αποσύνδεση” στο κεντρικό μενού). Να σημειωθεί πως η συνεδρία (session) η οποία σχετίζεται με το συγκεκριμένο cookie έχει κάποιους περιορισμούς ως προς την πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες του SPELTA.GR. Για παράδειγμα, για την τροποποίηση των στοιχείων του προφίλ σας χρειάζεστε ένα session cookie, που σημαίνει ότι θα σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό σας.
cookie-agreed SPELTA.GR Χρησιμοποιείται για την προβολή του μηνύματος σχετικά με την αποδοχή των cookies και την αποθήκευση της επιλογής του χρήστη. Διαρκεί 100 ημέρες.
has_js SPELTA.GR Αποθηκεύεται σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας για τη διάρκεια της συνεδρίας. Διαρκεί μέχρι να βγει από την ιστοσελίδα μας (να κλείσει τον browser ή την καρτέλα) και επιτρέπει στην ιστοσελίδα να γνωρίζει κατά πόσο ο browser του επισκέπτη υποστηρίζει την γλώσσα Javascript.
Google Analytics cookies Google Ανήκουν στην κατηγορία third party cookies και αποθηκεύονται σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την πολιτική χρήσης της Google. Τα συγκεκριμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στο site μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να συντάσσουμε αναφορές που μας βοηθούν να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Για περισσότερες πληροφορίες: Google privacy policy

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

 


Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/05/2016  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: 25/05/2018 Κωδικοποιημένο
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,(βλέπε προοίμιο)ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Προοίμιο – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Αντικείμενο και στόχοι
Άρθρο 2 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εδαφικό πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Αρχές
Άρθρο 5 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 6 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Νομιμότητα της επεξεργασίας
Άρθρο 7 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Προϋποθέσεις για συγκατάθεση
Άρθρο 8 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών
Άρθρο 9 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 10 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα
Άρθρο 11 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επεξεργασία η οποία δεν απαιτεί εξακρίβωση ταυτότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένωνΤμήμα 1 Διαφάνεια και ρυθμίσεις
Άρθρο 12 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
Τμήμα 2 Ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 13 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων
Άρθρο 14 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων
Άρθρο 15 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων
Τμήμα 3 Διόρθωση και διαγραφή
Άρθρο 16 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα διόρθωσης
Άρθρο 17 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Άρθρο 18 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Άρθρο 19 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας
Άρθρο 20 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Τμήμα 4 Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων
Άρθρο 21 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα εναντίωσης
Άρθρο 22 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Τμήμα 5 Περιορισμοί
Άρθρο 23 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Περιορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασίαΤμήμα 1 Γενικές υποχρεώσεις
Άρθρο 24 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας
Άρθρο 25 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού
Άρθρο 26 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας
Άρθρο 27 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εκπρόσωποι υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μη εγκατεστημένων στην Ένωση
Άρθρο 28 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εκτελών την επεξεργασία
Άρθρο 29 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία
Άρθρο 30 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας
Άρθρο 31 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Συνεργασία με την εποπτική αρχή
Τμήμα 2 Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 32 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ασφάλεια επεξεργασίας
Άρθρο 33 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή
Άρθρο 34 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων
Τμήμα 3 Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και προηγούμενη διαβούλευση
Άρθρο 35 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων
Άρθρο 36 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Προηγούμενη διαβούλευση
Τμήμα 4 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Άρθρο 37 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Άρθρο 38 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Άρθρο 39 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Τμήμα 5 Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση
Άρθρο 40 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Κώδικες δεοντολογίας
Άρθρο 41 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας
Άρθρο 42 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Πιστοποίηση
Άρθρο 43 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Φορείς πιστοποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
Άρθρο 44 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γενικές αρχές για διαβιβάσεις
Άρθρο 45 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Διαβιβάσεις βάσει απόφαση επάρκειας
Άρθρο 46 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις
Άρθρο 47 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες
Άρθρο 48 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Διαβιβάσεις ή κοινοποιήσεις που δεν επιτρέπονται από το δίκαιο της Ένωσης
Άρθρο 49 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις
Άρθρο 50 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Διεθνής συνεργασία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Ανεξάρτητες εποπτικές αρχέςΤμήμα 1 Ανεξάρτητο καθεστώς
Άρθρο 51 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εποπτική αρχή
Άρθρο 52 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ανεξαρτησία
Άρθρο 53 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γενικές προϋποθέσεις για τα μέλη της εποπτικής αρχής
Άρθρο 54 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Κανόνες για τη σύσταση της εποπτικής αρχής
Τμήμα 2 Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες
Άρθρο 55 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Αρμοδιότητα
Άρθρο 56 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Αρμοδιότητα της επικεφαλής εποπτικής αρχής
Άρθρο 57 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Καθήκοντα
Άρθρο 58 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εξουσίες
Άρθρο 59 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εκθέσεις δραστηριοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Συνεργασία και συνεκτικότηταΤμήμα 1 Συνεργασία
Άρθρο 60 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Συνεργασία μεταξύ της επικεφαλής εποπτικής αρχής και των άλλων ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών
Άρθρο 61 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Αμοιβαία συνδρομή
Άρθρο 62 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Κοινές επιχειρήσεις αρχών ελέγχου
Τμήμα 2 Συνεκτικότητα
Άρθρο 63 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Μηχανισμός συνεκτικότητας
Άρθρο 64 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γνώμη του Συμβουλίου
Άρθρο 65 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επίλυση διαφορών από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Άρθρο 66 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επείγουσα διαδικασία
Άρθρο 67 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ανταλλαγή πληροφοριών
Τμήμα 3 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Άρθρο 68 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Άρθρο 69 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Ανεξαρτησία
Άρθρο 70 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων
Άρθρο 71 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εκθέσεις
Άρθρο 72 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Διαδικασία
Άρθρο 73 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Πρόεδρος
Άρθρο 74 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Καθήκοντα του Προέδρου
Άρθρο 75 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γραμματεία
Άρθρο 76 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εμπιστευτικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις
Άρθρο 77 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Άρθρο 78 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου
Άρθρο 79 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία
Άρθρο 80 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εκπροσώπηση υποκειμένων των δεδομένων
Άρθρο 81 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Αναστολή των διαδικασιών
Άρθρο 82 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη
Άρθρο 83 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γενικοί όροι επιβολής διοικητικών προστίμων
Άρθρο 84 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας
Άρθρο 85 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης
Άρθρο 86 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επεξεργασία και πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα
Άρθρο 87 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επεξεργασία του εθνικού αριθμού ταυτότητας
Άρθρο 88 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης
Άρθρο 89 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Διασφαλίσεις και παρεκκλίσεις σχετικά με την επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς
Άρθρο 90 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου
Άρθρο 91 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Υφιστάμενοι κανόνες προστασίας των δεδομένων εκκλησιών και θρησκευτικών ενώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις
Άρθρο 92 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άρθρο 93 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Διαδικασία επιτροπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI Τελικές διατάξεις
Άρθρο 94 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
Άρθρο 95 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Σχέση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ
Άρθρο 96 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Σχέση με συμφωνίες που έχουν συναφθεί παλαιότερα
Άρθρο 97 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Εκθέσεις της Επιτροπής
Άρθρο 98 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Επισκόπηση άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων
Άρθρο 99 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2016